WWW.TURGELISINAMUS.LT PRIVATUMO POLITKA (SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-06

Brolių mėsinė, MB saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“) ir kitų teisės aktų. 

 • Ką rasiu šioje politikoje? 

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu www.turgelisinamus.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją. 

 • Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

Jūsų duomenų valdytojas yra Brolių mėsinė, MB. Mūsų el. pašto adresas: info@turgelisinamus.lt Mūsų tel. Nr.: +370 6735 00 46 

 • Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane? 

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, pateiktais žemiau esančioje lentelėje:

Tvarkymo tikslasAsmens duomenų kategorijosTeisinis pagrindasDuomenų saugojimo laikotarpisAr privalau pateikti duomenis?
 Kad užtikrintume tinkamą Jūsų pateiktų užsakymų pateikimą, vykdymą ir administravimą. – Vardas ir pavardė

– Telefono numeris

– Elektroninio pašto adresas

– banko sąskaitos numeris

-Gyvenamosios vietos adresas

Sutarties pasirašymui su jumis ir jos įvykdymuiVisi surinkti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu 10 metų nuo užsakymo pateikimoJei asmens duomenys nebus pateikti, užsakymas gali būti neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai. 
Kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir prekių įgijimo deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras, tais atvejais, kai įsigyjate prekes iš mūsų.– Vardas

– Pavardė

– Gyvenamosios vietos adresas

– PVM mokėtojo kodas (jei tokį turite)

Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimusVisi jūsų asmens duomenys bus saugojami 10 metų nuo prekių įsigijimo bei apskaitos dokumento išrašymoJei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime išrašyti apskaitos dokumentų, pavyzdžiui, sąskaitų ir/ar sąskaitų-faktūrų bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimo valstybinėms institucijoms.
Tam, kad galėtume jums nusiųsti rinkodaros informaciją ir naujienas. Pavyzdžiui, nusiųsti jums informaciją apie naujausias asortimento prekes, išpardavimus arba nuolaidas.-Vardas

-Kontaktinė informacija – el. paštas ir mobiliojo telefono numeris

-Socialiniai tinklai 

Jūsų sutikimas arba mūsų teisėtas interesasTol kol galioja Jūsų sutikimas arba 2 metus nuo užsakymo pateikimoAsmens duomenų pateikti neprivalote

 

 1. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje? 

Taip. Mes naudojame slapukus.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Slapukai yra plačiai naudojami tam, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Slapukai mums padeda:

 • Užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip Jūs tikitės.
 • Dėl Jūsų patogumo, išsaugoti Jūsų prisijungimą lankantis svetainėje.
 • Išsaugoti Jūsų nustatymus Jūsų apsilankymų metu ir tarp jų.
 • Padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.
 • Personalizuoti svetainę Jums prisijungus tam, kad rastumėte Jums naudinga turinį.
 • Nuolat tobulinti mūsų svetainę, kad Jums naudoti būtų dar patogiau.
 • Padaryti mūsų rinkodarą efektyvesne, kad pasiūlytume jums naudingą turinį.

 

  1. Kokius slapukus naudojate?

Be Jūsų sutikimo nustatome tik tokius slapukus, kurie yra būtini tam, kad mūsų svetainė veiktų. Nenustatysime jokių kitų slapukų, jei Jūs jų neįgalinsite. Informacija apie tai kaip kontroliuoti slapukų nustatymus yra pateikiama toliau dalyje „Kaip valdyti slapukus“.

Galite matyti kokius tiksliai slapukus naudojame, slapuko pavadinimą ir kategorijas, tikslą, saugojimo laikotarpį mūsų svetainėse pateikiamoje mūsų slapukų juostoje, kuri gali atsidaryti net jei kartą jau ją uždarėte spustelint mygtuką „Slapukų nustatymai“ mūsų svetainėje.

 • Kokią informaciją privalau Jums pateikti? 

Privalote pateikti informaciją, kuri yra būtina prekių tiekimo sutarčiai įgyvendinti taip pat kitą informaciją, kurią turime surinkti pagal teisės aktus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime Jums suteikti prašomų prekių ir paslaugų. 

 1. Iš kur renkate informaciją apie mane? 

Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate užsakydami mūsų prekes tik iš Jūsų pačių.

 1.  Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus? 

Ne.

 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, kurjerių paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, taip pat asmenimis, kurie prižiūri mūsų internetinę svetainę.

 Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą. 

 • Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

 Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

  • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą). 

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 

10 metų po Jūsų sandorio pasibaigimo arba 12 mėnesių, jei paslaugos nesuteikėme, nebent Bendrovės Klientų duomenų aprašyme būtų numatyta kitaip. 

 • Kokias teises turiu? 

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite: 

  • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija 
  • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami 
  • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai 
  • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus 
  • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais ar duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, 
  • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma
  • nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. 
  • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu, pvz., tiesioginei rinkodarai 
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. 

 

 • Kur man kreiptis pagalbos duomenų apsaugos klausimais?

 Jei norite pateikti prašymą, skundą ar turite klausimų, mes esame pasirengę Jums padėti. Prašome susisiekti su juo el. paštu info@turgelisinamus.lt .